Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookie. Αν συνεχίσετε τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε να χρησιμοποιούνται cookie. Μάθετε περισσότερα εδώx
ελληνικά
 • Ευρώπη
 • English (UK)
 • Pусский язык
 • Język polski
 • Türkçe
 • Română
 • Norsk
 • Suomi
 • Nederlands
 • Español
 • Ασία
 • English (Asia)
 • 中國普通話
 • ภาษาไทย
 • Bahasa Melayu
|

Η σιγουριά πηγάζει από μέσα

Εταιρικά στοιχεία Επιβατικά οχήματα Επαγγελματικά οχήματα Διανομέας OEM Approvals

Διεθνής περιβαλλοντική πολιτική της Moove Lubricants

Η Moove Lubricants Ltd ασχολείται με την αγορά και την αποθήκευση, την ανάπτυξη, την ανάμιξη και τη δοκιμή λιπαντικών λαδιών και χημικών προϊόντων για την αυτοκινητοβιομηχανία, καθώς και με τη συσκευασία των αντίστοιχων προϊόντων και τη διαχείριση της απευθείας ή υπεργολαβικά ανατιθέμενης διανομής των συσκευασμένων προϊόντων που κατασκευάζονται εντός και εκτός της τοποθεσίας της από τρίτους εξωτερικούς παρόχους.

Η πολιτική της Moove Lubricants είναι η διεξαγωγή της επιχειρηματικής της δράσης με βιώσιμο τρόπο και η ελαχιστοποίηση του αντίκτυπού της στο περιβάλλον εντός των περιοχών και των κοινοτήτων όπου δραστηριοποιούμαστε.

Δεσμευόμαστε να καταβάλλουμε συνεχείς προσπάθειες για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών μας επιδόσεων σε όλες τις λειτουργίες μας.

Αντίστοιχα, πολιτική της Moove αποτελούν τα εξής:

 • Συμμόρφωση με όλες τις υποχρεώσεις συμμόρφωσης και τη σχετική περιβαλλοντική νομοθεσία και εφαρμογή υπεύθυνων προτύπων όπου δεν υπάρχουν νόμοι και κανονισμοί.
 • Αναγνώριση του σημαντικού περιβαλλοντικού αντίκτυπου των λειτουργιών μας και διαχείριση του αντίκτυπου αυτού μέσω κατάλληλων μέτρων ελέγχου.
 • Δέσμευση για συνεχή βελτίωση της προσπάθειάς μας για προστασία του περιβάλλοντος μέσα από τις περιβαλλοντικές μας επιδόσεις, την αποτροπή της ρύπανσης, τη χρήση της ενέργειας, τη διαχείριση των αποβλήτων, προγραμμάτων εκπομπών και βιωσιμότητας μέσω κατάλληλων στόχων και αντικειμενικών σκοπών.
 • Εστίαση στη συνεχή αύξηση της αποδοτικότητας του στόλου και στη συνεχή μείωση των εκπομπών από τη διανομή των προϊόντων μας.
 • Δέσμευση για συνεχή ανάπτυξη των προϊόντων μας και των συσκευασιών, με στόχο την ελαχιστοποίηση του αντίκτυπου στο περιβάλλον.
 • Παροχή εκπαίδευσης, κατάρτισης και διαδικασιών για το προσωπικό για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών ζητημάτων, των περιβαλλοντικών επιδράσεων των δραστηριοτήτων μας και των ρόλων και των ευθυνών τους για την επίτευξη των στόχων της εταιρείας ως προς τις περιβαλλοντικές επιδόσεις.
 • Γρήγορη και αποτελεσματική ανταπόκριση σε περιστατικά και φαινόμενα μη συμμόρφωσης που προκύπτουν από τις λειτουργίες μας, καθώς και εφαρμογή πορισμάτων ερευνών για την αποτροπή της επανεμφάνισής τους.
 • Ενημέρωση του προσωπικού, των προμηθευτών, των εργολάβων, των πελατών και του κοινού για τους περιβαλλοντικούς μας στόχους και αντικειμενικούς σκοπούς.
 • Ετήσια αξιολόγηση των περιβαλλοντικών μας διεργασιών και ανασκόπηση των πορισμάτων και των συνολικών περιβαλλοντικών μας επιδόσεων έναντι των στόχων και των αντικειμενικών σκοπών για προσδιορισμό ευκαιριών για βελτίωση.

Προβολή ή λήψη του εγγράφου πολιτικής μας παρακάτω:Βιωσιμότητα